Legitymacje

Legitymacje osób niepełnosprawnych wydaje się wyłącznie na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.


Druki wzorów dokumentów do pobrania


Powiatowy Zespół wystawia legitymacje na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Od 1 września 2017r. pobiera się opłatę 15 zł tylko za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej po 1 września 2017r.

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę w wysokości 15 zł za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej:
nr konta: 64 1020 5460 0000 5602 0128 0437

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań
Bank PKO BP
z dopiskiem „duplikat legitymacji”

W pozostałych przypadkach wydawania legitymacji opłat się nie pobiera.


Wzór nowej legitymacji