Aktualności

Szanowni Państwo


W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności*, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu informuje, że:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła lub upłynie w dniach pomiędzy 08.03.2020 r. a 29.09.2024 r.zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.  – jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.
  2. Analogiczna sytuacja jest w przypadku ważności kart parkingowych wydanych dla osób fizycznych i legitymacji osób niepełnosprawnych.
  3. Wyjątek stanowią karty parkingowe wydane dla placówek, których ważność została przedłużona do dnia 31.03.2024 r.

*ustawa wchodzi w życie dnia 30.12.2023 r.