Aktualności

Szanowni Państwo


Dnia 31.10.2023 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu będzie nieczynny.


Powiatowy Zespół (…) w Żaganiu informuje iż dnia 01 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Dodatkowo zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15 h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r.zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 05 sierpnia 2023 r.zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

*W przypadku ważności kart parkingowych wydanych dla osób fizycznych sytuacja jest analogiczna.

*Wyjątek stanowią karty parkingowe wydane dla placówek, których ważność została przedłużona do dnia 31.03.2024 r.