Aktualności

Informacja o przywróceniu możliwości osobistego załatwiania spraw w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Szanowni Państwo

  1. Od dnia 06 maja 2021 r. zostaje przywrócona możliwość osobistego załatwiania spraw w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Żaganiu.
  2. W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce rekomendujemy załatwianie spraw w formie korespondencji tradycyjnej na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Szprotawska 28, 68-100 Żagań.
  3. Korespondencję można pozostawić w skrzynce podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku.
  4. Na stronie internetowej urzędu www.pzon.zagan.pl znajdą Państwo wszelkie informacje oraz dostępne wnioski.
  5. Posiedzenia składów orzekających odbywają się jedynie w trybie zaocznym (bez Państwa udziału).

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek: od 7.30 do 15.30

od wtorku do piątku: od 9.00 do 14.00

Przerwa codziennie

od godz. 11.00 do 11.15

Godziny pracy urzędu:
od 7.30 do 15.30

Ważne informacje:

Informacja dot. wygaśnięcia orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych i legitymacji

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

  1. Orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła w terminie od 09 grudnia 2019 r. do 07 marca 2020 r. zachowują ważność, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. Orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła od dnia 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku nie ma obowiązku złożenia kolejnego wniosku).

Karty parkingowe oraz legitymacje osób niepełnosprawnych, których ważność wygasła wraz z orzeczeniem w terminie od 09 grudnia 2019 r. do dziś, zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie w/w przepisów ustawy.