Aktualności

Szanowni Państwo


Dnia 16 maja 2022 r.  został odwołany stan epidemii. Zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego.

Mając na uwadze powyższe nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tym samym orzeczenia, których ważność wygasła od dnia 08.03.2020 r. zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ta sama zasada dotyczy kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych.


Ważne informacje:

Informacja dot. wygaśnięcia orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych i legitymacji

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

  1. Orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła w terminie od 09 grudnia 2019 r. do 07 marca 2020 r. zachowują ważność, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. Orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła od dnia 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku nie ma obowiązku złożenia kolejnego wniosku).

Karty parkingowe oraz legitymacje osób niepełnosprawnych, których ważność wygasła wraz z orzeczeniem w terminie od 09 grudnia 2019 r. do dziś, zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie w/w przepisów ustawy.