Aktualności

Szanowni Państwo


Dnia 2 maja 2022 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


Od 1 marca 2022 r. PZON w Żaganiu obsługuje interesantów już bez konieczności wcześniejszego umawiania telefonicznego wizyty. Zapraszamy codziennie w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek: od 7.30 do 15.30
Wtorek – Piątek: od 9.00 do 14.00
Przerwa codziennie
od godz. 11.00 do 11.15

Ważne informacje:

Informacja dot. wygaśnięcia orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych i legitymacji

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

  1. Orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła w terminie od 09 grudnia 2019 r. do 07 marca 2020 r. zachowują ważność, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. Orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upłynęła od dnia 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku nie ma obowiązku złożenia kolejnego wniosku).

Karty parkingowe oraz legitymacje osób niepełnosprawnych, których ważność wygasła wraz z orzeczeniem w terminie od 09 grudnia 2019 r. do dziś, zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie w/w przepisów ustawy.